Diagnose en behandeling ook via huidzones -

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Abstand
Bach-bloesem huidzones

In de bloesemtherapie wordt zowel het stellen van een juiste diagnose als het bepalen van dc effectieve behandeling dankzij het bestaan van voor bepaalde bloesems gevoelige huidzones aanzienlijk vereenvoudigd. Welke bloesem moet worden gekozen, kan bij lichamelijke klachten rechtstreeks worden afgeleid uit de lokalisering van de klachten in het lichaam. Uitwendige toepassing op de desbetreffende locatie, in de vorm van compressen of inwrijving, blijkt vrijwel altijd aanmerkelijk effeetiever te zijn dan alleen het innemen van de desbetreffende bloesemessence. Hierdoor wordt het genezingsproces in de regel flink versneld. Dikwijls treedt er pas na plaatselijke behandeling van de gestoorde huidzone een verbetering in.

Ik heb in mijn praktijk een hele reeks van gevallen kunnen observeren waarbij de bloesem die bij de gestoorde locatie paste gedurende langere tijd (soms zelfs langer dan zes maanden) trouw werd ingenomen zonder dat dit ook maar de minste of geringste invloed bad op de bestaande klachten. Als echter diezelfde bloesem uitwendig werd toegepast, verbeterde de toestand van de patiënt vaak binnen korte tijd.

Ook problemen van zuiver psychische aard worden in de regel sneller opgelost wanneer de bloesems niet alleen worden ingenomen, maar bovendien de bij de belangrijkste bloesems behorende huidzones uitwendig worden behandeld - ook als er geen lichamelijke klachten zijn die met deze huidzones samenhangen. Voor dit doel zijn meestal de zones die zich op de romp bevinden toereikend. Hier manifesteren zich - lang voor het kenbaar worden van de eerste fysieke symptomen - veranderingen in de aura, welke langs sensitieve weg kunnen worden gediagnostiseerd.

Waarom Bach-bloesems - vooral bij fysieke klachten - bij uitwendige toepassing op de desbetreffende huidzones veel effectiever werken, wordt begrijpelijk als we ons realiseren dat psychische problemen op die manier exact dáár worden behandeld waar ze zich fysiek manifesteren. Pas wanneer het negatieve vibratiepatroon op die plaats is gecorrigeerd, wordt de stoornis ook in het stoffelijk lichaam opgelost, vooropgesteld dat er nog geen onherstelbare schade is ontstaan.

Uiteindelijk hebben we bij de Bach-bloesemhuidzones te maken met archetypische huidzones. Alle fijnstoffelijke geneeskrachtige substanties die inwerken op de archetypische, negatieve gevoelsconcepten welke door Edward Bach als eerste nauwkeurig werden geclassificeerd, sorteren bij aanwending op deze specifieke huidzones hun genezend effect, geheel onafhiankelijk van de aard en hoedanigheden van de daar bestaande klachten. Tot deze fijnstoffelijke substanties behoren, zoals gezegd, ook bepaalde etherische oliën en edelstenen. Deze kunnen op dezelfde manier als de Bach-bloesems op deze huidzones worden aangewend.

huidzones

Dietmar Krämer, nieuwe therapieën met etherische oliën en edelstenen,
Uitgeverij ANKH-HERMES bv, DEVENTER. ISBN 90-202-4341-1

Dietmar Krämer, nieuwe therapieën met Bach-bloesems,
Uitgeverij ANKH-HERMES bv, DEVENTER. ISBN 90-202-5262-3
________________________________________________________________________________________________________
Deze tekst en illustratie is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren en publiceren is dus verboden!
 
Zoeken
Nieuwe therapieën met Bach-bloesems. Copyright © 2017 by Dietmar Krämer, Hanau, Germany.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu