nieuwe therapieën met Bach-bloesems -

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Abstand
nieuwe therapieën met Bach-bloesems

De nieuwe therapieconceptie berust in wezen op drui principes.

Rekening honden met de relaties tussen de bloesems
Via betrekkingen tussen de bloesems onderling valt te bepalen welke bloesem de oppervlakkige kant van een klacht en welke de diepere oorzaak bestrijkt. Zodoende komt er een hiërarchische indeling tot stand die de toekomstige therapie bepaalt. Dat is een heel belangrijk hulpmiddel, vooral wanneer de patiënt blijkbaar een groot aantal bloesems nodig heeft en men niet weet waar te beginnen. Zijn de feitelijke klachten weggenomen, dan is volgens deze indeling na te gaan, welke verborgen negatieve zielsconcepten tot de bestaande klachten hebben geleid. Op die manier kunnen we desgewenst de therapie, met bewustzijnsverruiming als doel, voortzetten.

Diagnose volgens de huidzones van de Bach-bloesems
Bij elk bloesemmiddel horen zones op de huid, te vergelijken met de voetreflexzones. Bij negatieve stemmingen treden op die plaatsen veranderingen in de energetische structuur op, veelal samengaand met pijn of sensibiliteitsstoornissen. Op die manier kunnen we, zuiver op grond van de plaats bloesemdiagnoses stellen.

Toepassingen van de bloesems op de huid
Door rechtstreekse toepassing van de desbetreffende bloesems op de ontregelde zones kunnen we het effect van de bloesems aanzienlijk vergroten. Op deze manier herstellen niet alleen negatieve stemmingen zich heel wat sneller dan bij inname van druppeis, maar ook lichamelijke klachten verdwijnen veelal onmiddellijk na het leggen van de bloesems op de huid. De Bach-bloesemtherapie is dan ook niet alleen hygiëne voor de ziel voor de "harmonisering van de psyche", zoals ze vaak wordt aanbevolen, maar ook een therapie ter behandeling van lichamelijke klachten.

Dietmar Krämer, nieuwe therapieën met Bach-bloesems,
Uitgeverij ANKH-HERMES bv, DEVENTER. ISBN 90-202-5262-3
________________________________________________________________________________________________________
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren en publiceren is dus verboden!
 
Zoeken
Nieuwe therapieën met Bach-bloesems. Copyright © 2017 by Dietmar Krämer, Hanau, Germany.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu