druppels voor noodgevallen -

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Abstand
druppels voor noodgevallen


De eerste-hulp-remedie (First Aid Remedy) is een kant-en-klare combinatie van bloesems, die als eerste-hulpverlening in noodgevallen van allerlei aard toegediend kan worden.
Het mengsel bevat de volgende bloesems:
  • Star of Bethlehem: tegen schok
  • Rock Rose: tegen acute angst en paniekgevoel
  • Impatiens: tegen innerlijke spanningsgevoelens en stress
  • Cherry Plum: tegen dc angst, uit vertwijfcling de zelfbeheersing te verliezen
  • Clematis: tegen het gevoel "er niet helemaal bij2 te zijn

Het indicatiespectrum van dit mengsel gaat van geestelijke noodsituaties als acuut heftig schrikken, ernstige berichten, jobstijdingen enzovoort tot lichamelijk letsel, verbrandingen en ongelukken. Bij hartzwakte en allergieën is het in de natuur-geneeskundige praktijk het tweede middel (na de medische eerste hulp) ter bestrijding van de angst, die in dergelijke situaties vrijwel altijd optreedt.

De eerste-hulp-remedie dient overal toegepast te worden waar een bepaalde situatie de patiënt bedreigend voorkomt of zelfs werkelijk levensbedreigend voor hem is. Tengevolge van de schok-toestand is het energetisch gestel als het ware verlamd; het bewustzijn heeft de neiging zich van het lichaam te distantieren, in extreme gevallen het zelfs te verlaten.

Eerste-hulp-remedie is de enige gebruiksklare formule die Dr. Bach gemaakt.

Dietmar Krämer, nieuwe therapieën met Bach-bloesems,
Uitgeverij ANKH-HERMES bv, DEVENTER. ISBN 90-202-5262-3
________________________________________________________________________________________________________
Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren en publiceren is dus verboden!
 
Zoeken
Nieuwe therapieën met Bach-bloesems. Copyright © 2017 by Dietmar Krämer, Hanau, Germany.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu